Eco natur for Life ( club )

Eco natur for Life ( club )

***
Jiří Pelíšek (*1968) Praha, Česká republika
charitable designing, activist
..
( publikující též pod pseudonymy: Dobrovský.. poezie, úvahy /, a Samuelson.. o politicko ekonomicko sociálních tématech ).

***
Přidejte se, staňte se též členem tohoto klubu :-)
Jak to udělat ? A proč ?
Dočtete se, mimo jiné, ve zdejším zpravodaji ( článcích ) :

***

pátek 18. ledna 2019

Club tip, projekt of Life design projekts

** Proč být členkou, členem, tohoto klubu**? **
Ku pomoci bližním**a** tím i sobě, i celému Kosmu* ***** *.
Jak se můžete stát členem, členkou, tohoto klubu ?

Takto se ** jím,** jí**, můžete stát:

Staňte se propagátorkou, propagátorem, tohoto projektu ,,PRO ŽIVOT " důstojný všem :-) , některého ze zde uvedených projektů, či jednoho z nich, který Vás oslovuje, 
***a tím i členkou, členem, tohoto tipařského klubu***
 ( sledujte zdejší občasný zpravodaj, například si v něm můžete objednat bezplatné zasílání nových článků na Váš email ) 
***
**Členství v tomto klubu je bezplatné, charitativně, tedy zdarma.**
( Podmínkou členství v klubu je dodržování zákonů České republiky, i zákonů mezinárodních, zejména s důrazem na dokument: Všeobecná deklarace Lidských práv OSN. Klub neregistruje systematicky všechny své příznivce, ani všechny aktivisty, pokud o to sami nepožádají, ale klub se distancuje od jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s výše uvedenými zákonnými normami ). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Co děláme ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pomáháme. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dáváme inovativní tipy.. jak jdou dělat věci,  
záležitosti života, světa, LÉPE. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poukazujeme na nedostatky zejména, co se týká kvality života Lidí, též na nedostatky legislativní, 
na důsledky s tím spjaté, celospolečensky, s detailními rozbory situací, doložitelně ( a to i na dálku, z úředních spisů ) . 

Nabízíme v,,tipech" našich konkrétní, smysluplná řešení, 
právě těmito níže zvedenými projekty: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekty našeho tip clubu designu ,,PRO ŽIVOT" důstojný všem, pro prosperitu:

~~~
~~~

Optimální zdraví:  

Jak žít život v optimálním zdraví ? 
Nejen svůj, ale i s ohledem na zdraví matky Země?  
více sedozvíte například v receptáři na: 
( říci jen: ,,jezte více zeleniny, nežli ovoce, NEstačí. Pro život v optimálním zdraví, je zapotřebí dodržovat důsledně výše zmíněný receptář..

~~~
~~~

Pro developery: 

Stavte: ,,Síť domů s pečovatelskou službou, 
integrovaně v zástavbách měst a obcí, 
včetně bezbariérových bytů, domovy pro duševně, či tělesně postiženě nemocné, byť třeba i zaměstnané", včetně tak zvaně ,,rezidenčních domovů", a podobně. 

Přibývá stále více seniorů, seniorek. Tito Lidé nesmějí žít na okraji společnosti, ale, pokud chtějí, mají právo každodenně, co jim to zdraví dovolí, vidět, vídat, mladé, včetně dětí. Včetně na hřištích, hrajících si, dětí. Zajít si něco pokoupit, do kina, do divadla, za deskivými hrami.. znovu se i zamilovat, zamilovávat, a se svou Láskou společně žít.. usínat s ní i probouzet se v objetí s ní.. pokud chtějí.. musí jim společnost vždy dávat, nabízet, trvale tyto všechny možnosti.. i když by nechtěli, protože mohou své názory kdykoli svobodně změnit. 

Postavte jich, útulných, co nejvíce. Malo kapacitních, i velkokapacitních, i třeba formou vestaveb, či i přístaveb ke stávajícím objektům. S pečovatelskými byty uvnitř, i vně :-) 

Tyto stavby vždy najdou svá uplatnění. 

(NEstavte ghetta pro seniory, pro zdravotně postižené). 

~~~
~~~

Vládě České republiky, 
též poslancům, poslankyním, senátorkám, senátorům:

Skončete neprodleně v zemi naší České 
s politikou reálného sociálního nacismu, a:

Navyšte tak zvané: ,,nezabavitelné minimum" exekutorem, 
insolvenčním správcem ze současné výše k nepřežití, tedy ze současné částky 0,-Kč na bankovním účtu po dlouhé i měsíce, 
na částku k důstojnému životu, s možností pracovat, žít důstojně, a při tom splácet dluhy, tedy na částk aktuálně minimálně ve výši 17 500,- CZK. 
více o tématu píši zde: 
www.nazamysleni1.blogspot.com 
také zde:
www.GoldenFriendOne.blogspot.com


~~

dále:

Navyšte částku ,,životního minima" ze současných 3400,-CZK na celý kalendářní měsíc, na částku k důstojnému životu, ze které se podle platné legislativy vypočítává ,,nezabavitelná částka" 
exekutorovi
i
Insolvenčnímu správci

Správná výše životního minima je, minimální, dle mých propočtů, nyní aktuálně: 8 750,- CZK, s každoroční nezbytnou valorizací. 

Zrušte z legislativy zbytečný a šikanózní pojem: 
,,existenční minimum". 

( více informací k tématu najdete zde: 

www.nazamysleni1.blogspot.com

a také zde:

www.GoldenFriendOne.blogspot.com